Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Xã Hòa Thành quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Đức.

23/07/2020 08:10
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn