Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Mô hình lò đốt rác của nhân dân xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Ảnh Minh Đức.

03/08/2020 11:05
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn