Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Trên vùng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

30/07/2020 02:27
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn