Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều hộ dân trồng hoa, cây cảnh trong sân vườn. Ảnh: VT.

30/07/2020 02:31
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn