Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chăm sóc hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: VT.

28/06/2020 06:37
Màu chữ Cỡ chữ

 

Các tin khác

Tin vắn