Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều hộ dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

28/06/2020 06:38
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn