Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Chị em phụ nữ ở vùng nông thôn chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

03/08/2020 11:12
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn