Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Cắt tỉa hàng rào cây xanh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

07/07/2020 08:36
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn