Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Trồng hàng rào cây xanh tô điểm vẻ đẹp nông thôn. Ảnh: Minh Đức.

14/07/2020 03:59
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn