Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nông thôn ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Ảnh: Diễm Phương.

28/06/2020 06:31
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn