Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Xã Tân Lộc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Diễm Phương.

07/07/2020 08:34
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn