Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân trồng hoa, hàng rào cây xanh ven đường để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

07/07/2020 08:42
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn