Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân trồng hàng rào cây xanh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

13/07/2020 03:09
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn