Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Hàng rào cây xanh thẳng tắp. Ảnh: Minh Đức.

14/07/2020 03:57
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn