Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Tuyến đường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: VT.

13/07/2020 03:09
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn