Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Tuyến dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ấp 4, xã An Xuyên. Ảnh: VT.

07/07/2020 08:39
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn