Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều tuyến đường giao tông nông thôn trong tỉnh đã phủ kín hàng rào cây xanh. Ảnh: VT.

30/07/2020 02:30
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn