Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

01/07/2020 08:47
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn