Thông tin - Sự kiện

Triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

14/09/2020 05:18
Màu chữ Cỡ chữ

Chiều ngày 14/9/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì hội nghị triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
 Đại biểu dự hội nghị.


Hội nghị triển khai Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT ngày 09/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, tổng số phiếu đợt này sẽ triển khai là 33.200 phiếu/48.570 hộ dân, đạt tỷ lệ 68,35% được thực hiện từ thời gian lấy ý kiến (15/9) đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến (30/9/2020). Việc tổ chức lấy ý kiến bằng một trong hai cách là phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ấp, khóm phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình hoặc tổ chức cuộc họp khu dân cư, tổ tự quản, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Các bước, các quy trình lấy phiếu đánh giá phải thực hiện khách quan, chính xác, thực chất và theo hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đề nghị sớm tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn việc lấy ý kiến hài lòng của người dân tới xã, địa bàn dân cư. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước lấy ý kiến của nhân dân, cần tăng cường công tác tuyên truyền, báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi lấy phiếu. Đồng thời, đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau phối hợp chỉ đạo triển khai theo ngành dọc từ huyện tới cơ sở để các đoàn viên, hội viên phối hợp cùng cán bộ Mặt trận lấy phiếu và tham gia giám sát việc lấy phiếu, đảm bảo khách quan, trung thực.

Mai Thành

Các tin khác

 • (21/10/2020)
 • (19/10/2020)
 • (16/10/2020)
 • (14/10/2020)
 • (14/10/2020)
 • (13/10/2020)
 • (12/10/2020)
 • (07/10/2020)
 • (07/10/2020)
 • (06/10/2020)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn