Văn bản của Tỉnh

Báo cáo số 623/BC-SNN tình hình, tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/ hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/06/2020 09:04
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn