Văn bản Trung Ương

Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất do hệ thống thông tin và truyên thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

26/10/2019 10:51
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn