Văn bản Trung Ương

Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020

26/10/2019 10:50
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn