Văn bản trung ương khen thưởng

Chỉ thị của Ban Bí thư số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trao thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

13/03/2018 03:08
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn