Chính sách - Pháp luật

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng

06/04/2020 03:26
Màu chữ Cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (đề án) trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 Ảnh minh họa.


Mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của đề án; đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn để đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, sẽ tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiên đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả để phục vụ đề án.
 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (05/06/2020)
 • (04/06/2020)
 • (02/06/2020)
 • (01/06/2020)
 • (30/05/2020)
 • (29/05/2020)
 • (27/05/2020)
 • (26/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn