Chính sách - Pháp luật

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp huyện

06/04/2020 04:53
Màu chữ Cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.


 

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Năm Căn.


Theo đó, 03 thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại quyết định số 1490, ngày 30/9/2014 đã bị bãi bỏ gồm: Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại; cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Quyết định mới ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2020. Thay thế quyết định số 1490, ngày 30/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp huyện, tỉnh Cà Mau. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp huyện (có số thứ tự 3, 4, 5) tại phần danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1568, ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

Thu hồi, không công khai 03 quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 964, ngày 11/6/2019.
 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (01/06/2020)
 • (30/05/2020)
 • (29/05/2020)
 • (27/05/2020)
 • (26/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • (22/05/2020)
 • (22/05/2020)
 • (21/05/2020)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn