Kinh tế

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

07/04/2020 02:23
Màu chữ Cỡ chữ


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi triển khai thực hiện nội dung liên tại Thông báo số 2168, ngày 25/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cộng đồng ngư dân ven biển, các tổ chức, cá nhân và thành phần kinh tế có liên quan triển khai chủ động có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và các sở, ngành, đơn vị chức năng tổ chức bố trí kinh phí và nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”. Trong đó, ưu tiên kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU để đảm bảo có đủ điều kiện triển khai thực hiện;


Khẩn trương tổ chức triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép khai thác thủy sản và việc triển khai lắp đặt, vận hành và quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai việc đánh dấu tàu cá, đăng ký tàu cá, đăng kiểm tàu tàu và kẻ số đăng ký tàu cá theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá ra cảng vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, ghi nhật ký khai thác (thực hiện đối chiếu với thiết bị giám sát hành trình VMS), báo cáo khai thác thủy sản theo quy định tại; cập nhật 100% số liệu tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase để thống nhất vận hành, phục vụ đối chiếu, kiểm tra, quản lý.

Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng tắt thiết bị, thiết bị mất kết nối khi hoạt động trên biển.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển; xây dựng các tiêu chí đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tiến hành lập danh sách và tổ chức theo dõi, giám sát đặc biệt để ngăn ngừa những chủ tàu có tàu cá từng vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc những nghề khai thác thường vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, đảm bảo kiểm soát 100% sản lượng cập bến tại các cảng cá chỉ định; tổ chức thu hồi 100% nhật kí khai thác khi tàu cá cập cảng để lên cá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản xuất sang thị trường châu Âu.

Xây dựng kịch bản, kế hoạch và nội dung chi tiết tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ ba để kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU dự kiến cuối tháng 5/2020.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cộng đồng ngư dân ven biển, các tổ chức, cá nhân và thành phần kinh tế có liên quan triển khai chủ động có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU, bảo đảm nhận thức đầy đủ, đổi mới tư duy trong sản xuất, quản lý trong tình hình mới, đáp ứng các quy định quốc tế về chống khai thác IUU.

Rà soát, đánh giá để hoàn thiện về cơ cấu ngành khai thác hải sản theo hướng giảm về khai thác, giảm về số lượng tàu cá, giảm về sản lượng khai thác nhưng tăng về giá trị sản phẩm thủy sản khai thác. Đồng thời, chuyển đổi một số nghề từ khai thác mang tính xâm hại nguồn lợi thủy sản sang nghề nuôi biển có giá trị kinh tế cao theo đúng quy hoạch, tránh nuôi chồng chéo gây ô nhiễm môi trường vùng nuôi.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình chống khai thác IUU gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ, đột xuất; đặc biệt là công tác thực thi pháp luật xử phạt các hành vi khai thác IUU, danh sách tàu cá khai thác IUU của địa phương để tổng hợp, xử lý theo quy định.
 

Minh Đức

Các tin khác

 • (06/06/2020)
 • (05/06/2020)
 • (05/06/2020)
 • (04/06/2020)
 • (02/06/2020)
 • (27/05/2020)
 • (26/05/2020)
 • (26/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn