Tin vắn

80 người ngoài tỉnh và 02 người trong tỉnh cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định.

03/04/2020 05:32
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn