Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, không tập trung quá 02 người nơi công cộng.

01/04/2020 03:35
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn