Tin vắn

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phóng, chống dịch Covid - 19; UBND huyện, thành phố Cà Mau tăng cường kiểm soát dịch Covid – 19.

01/08/2020 09:24
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn