Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đạo các sở, ngành, các địa phương tạm thời chưa tiến hành ngay việc sửa chữa, khắc phục sụp lún tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc.

01/04/2020 03:34
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn