Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện một số sản phẩm, nội dung tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Cà Mau năm 2020 và những năm tiếp theo.

16/09/2020 07:46
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn