Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận Khu du lịch Mũi Cà Mau là Khu du lịch cấp tỉnh.

16/09/2020 07:47
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn