Tin vắn

Từ ngày 15/9 đến ngày 05/10/2020, các đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

09/09/2020 04:20
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn