Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân tiêu dùng, ổn định thị trường.

01/04/2020 03:35
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn