Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối vào khu vực Đầm Thị Tường.

16/09/2020 07:46
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn