Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

09/09/2020 04:19
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn