Tin vắn

Cà Mau là một trong 13 tỉnh, thành phố thuộc Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

16/09/2020 07:45
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn