Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone để bảo vệ mình và góp phần phòng chống dịch.

04/08/2020 02:15
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn