Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng , các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp bao vây, khống chế ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại xã Khánh Bình Đông.

09/09/2020 04:19
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn