Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

03/04/2020 05:33
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn