Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

16/09/2020 07:45
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn