Tin vắn

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

01/08/2020 09:24
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn