Tin vắn

Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

01/08/2020 09:25
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn