Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cho những người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh 60.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ từ ngày 01 đến ngày 15/4/2020.

03/04/2020 05:34
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn