Thời sự chính trị

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

15/10/2019 07:26
Màu chữ Cỡ chữ


Chiều ngày 14/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tham dự hội nghị.
 


Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận thức về các quan điểm phát triển kinh tế tập thể, về bản chất hợp tác xã bước đầu đã dần được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội.

Tính đến cuối năm 2018, cả nước có 101.405 tổ hợp tác và có 22.261 hợp tác xã. Hoạt động tổ hợp tác chủ yếu hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống. Các hợp tác xã từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung vào việc hỗ trợ kinh tế hộ hoặc việc làm cho thành viên. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng gia tăng, đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững...

Đối với tỉnh Cà Mau, tính đến cuối năm 2018 đã có gần 1.040 tổ hợp tác và 190 hợp tác xã, tăng gần 1,5 lần so với năm 2003, với tổng số vốn 246.460 triệu đồng, tạo cho gần 4.000 lao động có việc làm thường xuyên và việc làm thời vụ. Một số hợp tác xã đã dần thích nghi với cơ chế thị trường trong phát triển sản xuất, kinh doanh; bước đầu đã hình thành được một số hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên doanh - liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa cho thành viên; phát huy được vai trò, sức mạnh của hợp tác xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhận thức về hợp tác xã kiểu mới và Luật hợp tác xã năm 2012 của một số cán bộ, đảng viên và cộng đồng nhân dân chưa đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong liên kết sản xuất, phát triển kinh tế; trong nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn...

Tỉnh Cà Mau kiến nghị Trung ương sớm tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận và xây dựng chiến lược về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới; sớm đưa nội dung kinh tế tập thể vào giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và hệ thống trường chính trị; tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; sớm ban hành nghị định về hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản hướng dẫn Luật hợp tác xã và chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã; dành tỷ lệ nhất định trong chương trình mục tiêu cho thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tương Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương kết quả đạt được, cũng như nêu rõ những khó khăn, hạn chế về đổi mới, nâng cao hiểu quả kinh tế tập thể cần được khắc phục. Đồng thời, đề nghị: các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của kinh tế tập thể; coi đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương; kinh tế tập thể có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; phát triển về văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể; Luật hợp tác xã năm 2012; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý hợp tác xã; cần nghiên cứu kinh nghiệm mô hình hợp tác xã của quốc tế, mô hình hợp tác xã có hiệu quả trong nước để áp dụng mở rộng; đề cao nguyên tắc tự nguyện của người dân trong thực hiện kinh tế tập thể; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với kinh tế tập thể, nhất là về đất đai, nguồn vốn; phải liên kết phát triển kinh tế tập thể với lĩnh vực khác; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong phát triển kinh tế tập thể...

Ngọc Hân

Các tin khác

 • (12/03/2020)
 • (12/03/2020)
 • (12/03/2020)
 • (11/03/2020)
 • (09/03/2020)
 • (06/03/2020)
 • (05/03/2020)
 • (05/03/2020)
 • (04/03/2020)
 • (04/03/2020)
 • Trang đầu 1234567 Trang cuối

Tin vắn