Giao tiếp công dân;giaotiepcongdan

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất cho UBND các huyện, thành phố Cà Mau tạm ứng kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Chính phủ đối với gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cà Mau; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Cà Mau thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  • Chiều ngày 29/3/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lần I năm 2019.

  • Chiều ngày 29/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động, lao động nước ngoài, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp.

  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Ban Quản lý các nhãn hiệu được bảo hộ trên địa bàn tỉnh tăng cường hỗ trợ, phát triển các nhãn hiệu được bảo hộ.