Các dự án mời gọi đầu tư;damgdt

Display portlet menu
end portlet menu bar

Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch trong nước tỉnh Cà Mau năm 2020.

 • Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019

 • Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018

 • Dự án đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai

 • Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khánh An

 • Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao


  Các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố Cà Mau được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “ưu đãi đầu tư”. Cụ thể như sau:

 • Các dự án đầu tư vào các huyện của tỉnh Cà Mau điều được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “đặc biệt ưu đãi đầu tư”. Cụ thể, chính sách ưu đãi về thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

 • - Đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau
  Các dự án án đầu tư vào các huyện của tỉnh Cà Mau đều được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “đặc biệt ưu đãi đầu tư”. Cụ thể, chính sách ưu đãi về thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: