Sổ tay hỗ trợ khởi nghiệp

Display portlet menu
end portlet menu bar

Các dự án mời gọi đầu tư;damgdt

Display portlet menu
end portlet menu bar

Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch trong nước tỉnh Cà Mau năm 2020.

  • Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019

  • Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018

  • Dự án đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai

  • Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khánh An

  • Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao