Văn bản của Tỉnh;vbcuatinh

Display portlet menu
end portlet menu bar

Mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau (dự án đầu tư có sử dụng đất).

  • Thông báo số 2348/TB-SXD ngày 22/8/2019 của Sở Xây Dựng về việc Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư mật độ cao, khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

  • Công văn số 4550/UBND-XD ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 4652/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  •  Ký thỏa thuận khung gói thầu mua sắm tập trung 837 bộ bàn ghế học sinh

  • Ký thỏa thuận khung gói thầu mua sắm tập trung 302 bộ máy vi tính để bàn.