• Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 17, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19.

  • Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

  • UBND tỉnh vừa thống nhất phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.

  • Trang đầu 12345678910... Trang cuối