• Cà Mau Cà Mau thành phố trẻ
  Khi những tâm hồn chấp cánh vụt bay xa

 • Ơi Cà Mau, ơi Cà Mau ...
  Tôi thương em tôi thương Cà Mau

 • Từ bên nây sông Tiền
  Qua bên kia sông Hậu

 • Rằng quê Minh Hải mình đây
  Đồng xanh thẳng cánh chim bay

 • Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.
  Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.

 • Trang đầu 12345 Trang cuối